KVKK Çerez Politikası
Banner Image

KVKK Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

Ulak Haberleşme Anonim Şirketi bünyesinde www.ulakhaberlesme.com.tr internet sitemizde siz ziyaretçilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek için, çerezler kullanılmaktadır. Kullanmış olduğumuz çerezler vasıtası ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin işbu Politika aracılığı ile aydınlatma gerçekleştirilmektedir.

1.             ÇEREZ HAKKINDA

Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası olup, HTTP(S) (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

2.             ÇEREZ TÜRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

2.1. Amaçları Bakımından Sınıflandırma

2.1.1.   Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Zorunlu çerezlerin engellenmesi, internet sitesinin bazı bölüm ve fonksiyonlarının çalışmamasına neden olabilmektedir.

2.1.2.   Performans ve Analitik Çerezleri

İnternet sayfalarında kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. Hangi sayfaların ziyaret edildiği, hangi bağlantılara erişim sağlandığı, internet sayfasının ziyaretçi tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplanması amacıyla kullanılmaktadırlar.

2.1.3.   Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp, reklam veren kişi ve kuruluşların bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi, aynı reklamın kullanıcıya birden çok kez gösteriminin sınırlanması amacıyla kullanılmaktadır.

 

Web sitemizde sadece zorunlu ve işlevsellik çerezleri kullanılmakta pazarlama çerezleri kullanılmamaktadır.

Dilediğiniz zaman izninize tabi olan çerezlerin kaldırılması sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıda belirtilen iletişim adresleri vasıtasıyla tarafımız ile iletişime geçebilir veya internet tarayıcınız üzerinden kontrolleri ve işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Hangi çerezlerin ayarlandığını görmek dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutcookies.org veya  www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla tarayıcıların kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz, bu sayfalardan tercihlerinizi yönetebilirsiniz:

Google Chrome için Çerez Ayarları

Firefox için Çerez Ayarları

Safari için Çerez Ayarları

Opera için Çerez Ayarları

 

3.    YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu Çerez Politikamız yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çerez Politikamız değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilmektedir. Çerez Politikası üzerinde güncellemeler gerçekleştirildiğinde, güncel Politika www.ulakhaberlesme.com.tr üzerinden yayınlanmaktadır.

4.    İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel verilerine ilişkin olarak, ilgili kişinin kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

●        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

●        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

●        KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

●        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

●        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.ulakhaberlesme.com.tr sayfasında yer alan KVK Başvuru Formunu kullanarak;

ü  ulakhaberlesme@hs01.kep.tr KEP adresimize başvuru gerçekleştirebilir,

ü  info@ulakhaberlesme.com.tr e-posta adresimize mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-posta adresi vasıtasıyla başvuru gerçekleştirebilir,

ü  Mustafa Kemal Mah. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Cad. No:13/A Çankaya/ANKARA adresine şahsen ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerine ilişkin başvuru gerçekleştirilebilirsiniz.

İşbu usullere ve KVKK düzenlemelerinde yer alan başvuru usullerine uygun başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.