İK Politikamız
Banner Image

İK Politikamız

ULAK Haberleşme, insanı önemli bir değer olarak merkeze almaktadır. Şirket stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyonlar oluşturmayı hedeflemekle birlikte nitelikli insan gücünü sadece bugünün değil, gelecek günlerin de ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek amacıyla adımlar atmaktadır. 

İnsan Kaynakları Politikamız doğrultusunda; inisiyatif kullanmayı destekleyen, performansı ödüllendiren ve çalışan memnuniyetini sağlayan; değer odaklı bir yönetim yapısı oluşturulmuştur. Hedefimiz geleceğin liderlerini kendi bünyesinden çıkartmak, çalışanına saygı duyan, iletişime açık ve şeffaf bir organizasyon yapısı oluşturmaktır.  

Şirket içinde adil, sektörde rekabetçi bir ücretlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yaratıcılıklarını ortaya çıkaracakları fırsatlar sunulmaktadır.