ÇEKİRDEK ŞEBEKE
Banner Image

ÇEKİRDEK ŞEBEKE

Çekirdek Şebeke telekomünikasyonda ağ trafiğini yüksek hızlarda aktarmak için tasarlanmış merkezi bir kanaldır. Çekirdek ağlar, uzun mesafeli ve büyük ölçekli veri iletişiminin performansını ve güvenilirliğini optimize etmeye odaklanır. Geniş alan ağlarını (WAN) ve yerel alan ağlarını (LAN) tamamen birbirine bağlar. Son derece işlevsel iletişim olanaklarını ifade eden Çekirdek Şebeke çeşitli alt ağlar arasında bilgi alışverişi için yollar sunar. Çekirdek Ağ, erişim ağı tarafından birbirine bağlanan müşterilere çok sayıda hizmet sunan bir telekomünikasyon ağının temel parçasıdır.

Görev Kritik Uygulamalar ile zenginleştirilmiş 5G Çekirdek Şebeke’ nin kamu güvenliği ve acil durum haberleşme altyapılarına yönelik Multimedya Çoklu Gönderim Servis Desteği, bas konuş, grup toplantıları gibi özel görev-kritik servisler, kritik enerji altyapıları ve millî veri merkezi gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır.

5G Çekirdek Şebeke kapsamında yürütülen projemizle eMBMS özelliği ile hem hücre içinde hem de Çekirdek Ağ içinde yayın ve çok noktaya yayın hizmetlerinin verimli bir şekilde tek yönlü çoklu-ortam dağıtımına imkan sağlamaktadır.

Ağ Dilimleme fonksiyonu ile paylaşılan fiziksel altyapı üzerinden bağımsız işlemlere olanak tanınmaktadır. Birden çok mantıksal ağı çalıştırarak ve ağ sistemlerini gereksinimlerine göre tasarlayarak esneklik kazandırmaktadır. İhtiyaç duyulduğu kadar kaynak (bant genişliği, işlemci gücü, depolama, frekans aralığı, zaman vb.) kullanılmasına, böylece birden fazla kullanıcıya ya da uygulamaya özel bir yapı oluşturulmasına olanak tanır. Dolayısıyla kaynakların daha verimli kullanımını hedeflemektedir.

Milli güvenlik mekanizmalarını güçlendirecek, uluslararası piyasada rekabet edebilecek, veri akışı ve güvenliğini kontrol altında tutacak beşinci nesil haberleşme sistemlerine ait çekirdek ağ teknolojilerinin millileştirilmesi hedeflenmiş olup, LTE Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Altyapısı ile kullanıcı makamlarının kullanımına sunulmak üzere görev-kritik servisler ve multicast/broadcast veri haberleşmesinin desteklendiği geniş bant haberleşme altyapı çözümleri geliştirilmiştir.  Bu kapsamda, Kamu Güvenliği ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Sanal Ağ Fonksiyonlarından (VNF) oluşan ve Ağ Dilimleme (Network Slicing) yetenekli 5G Çekirdek Şebeke, IMS, Görev Kritik Servisler, 4G Çekirdek Şebeke ve Kamu Güvenliği Acil Durum Haberleşme Şebekesi (KGADHS) çözümü geliştirilmiştir.