Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası
Banner Image

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Temel Esaslar

Ulak, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları üst yönetim önderliğinde, katılımcı ve kapsayıcı çalışmalarıyla destekler.

Ulak, işe alım, kariyer yönetimi, ücret politikası, terfi, performans ölçme ve değerlendirme, işten ayrılma gibi temel insan kaynakları süreçlerinde kadın ve erkek çalışanlar arasında ayrım yapmaz. Ücretlendirmede cinsiyet farklılığı gözetmez.

Ulak, çalışanlarının sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarken aynı zamanda farklılaşan talep ve ihtiyaçlarını cinsiyet ayrımı yapmaksızın sağlamaya çalışır.

Cinsiyet farkı gözetmeksizin çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenler. Geri bildirim yoluyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler.

Ulak, üst yönetim ve karar alma süreçlerinde kadın-erkek dengesini gözetir.

Ulak sözlü veya fiziki olarak, çalışanlarına yönelik cinsiyete dayalı şiddet veya zorbalığa dair ima, görüş ve eylemlere müsamaha göstermez.

Ulusal ve uluslararası düzeyde cinsiyet eşitliğini savunan inisiyatiflerin ortaya koyduğu bildirgeleri takip eder, amaç ve stratejileriyle uyumlu, etki alanı yüksek ve gelişim fırsatı sunan bildirgelere destek verir. İş dünyasında da cinsiyet eşitliği uygulamalarının artması için katkı verir.

Ulak, kurum içi ve dışı iletişimde toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun ifade dili kullanımına dikkat eder. Düzenlediği konferans ve seminerlerdeki konuşmacı veya panelist davetlerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına önem verir.

Bu politikada yer alan her bir maddenin takibi ve yürütülmesinden, Ulak yönetici kadroları ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü sorumludur.