Kalite Politikası
Banner Image

Kalite Politikası


Yönetim sistemleri, ULAK HABERLEŞME A.Ş. için bir yaşam biçimi ve temel ilkedir. Sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi için sürekli geliştirmeyi, hedeflerle yönetmeyi ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmeyi benimsemiştir. Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli ve vazgeçilmez varlığı kabul etmiştir.

ULAK HABERLEŞME A.Ş. kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sürekli iyileştirmek ve ürün/hizmetleri ile ilgili uygulanabilir şartları karşılamak yoluyla müşteri memnuniyetini artırmayı taahhüt eder.  

Edindiği bu ilkeler ışığında;

 • Müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için müşteri odaklı çalışır, müşteri iletişiminde dürüstlük ve şeffaflığı benimser, müşteri beklentilerini anlayarak, en kısa sürede hayata geçirir ve müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalır,
 • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak amacıyla tüm kaynaklarını kullanır,
 • Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri sürekli yapar,
 • ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2018 Kalite Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlar ve yürütür,
 • Sadece ürün ve hizmet satışı sırasında değil; stratejik ortak olarak tedarikçileriyle sıkı bir iş birliği içerisinde ilişkilerini sürdürür ve onlarla büyüyüp gelişir,
 • Personel memnuniyetini, motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırarak sürekliliğini sağlar; görev ve sorumluluklara ait yetkileri belirler, eğitimler ile geliştirilmesini sağlar,
 • Tüm süreçler için risk analizi yapar ve tehditlerini kabul edilebilir seviyeye indirir,
 • Yürüttüğü faaliyetleri yerine getirirken; tabi olduğu yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uyar, tespit edilen uygunsuzlukları en kısa sürede giderir,
 • Ürünlerini üretirken kullandığı enerji türlerini en verimli şekilde kullanmak için yeni teknolojileri araştırıp uygular ve bunu sürdürülebilir hale getirir,
 • Türkiye Cumhuriyeti Yasa ve Yönetmeliklerine tam olarak uyar,
 • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutar,
 • Mevcut yönetim sistemlerinde yer alan tüm faaliyetleri gözden geçirir, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.