uMAYA
Banner Image

uMAYA

ULAK SD-DC (Software Defined Data Center)

ULAK kaynakları kullanılarak kurulan bulut platformu üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lere kurumsal hizmet verebilme imkanı sağlanmaktadır. Geliştirilen  yazılım tanımlı ağ ve sanallaştırma sistemleri ile tüm fiziksel donanım kaynaklarını (depolama, işlemci, ağ vb)   birleştirerek tek merkezden yönetim imkanı sunulmaktadır. Bu sayede bilişim altyapılarından maksimum verimlilik ve performans elde edilmektedir.

SD-DC ürünü sayesinde yüksek performans, kararlılık  ve verimlilik gerektiren telekomünikasyon altyapıları kurularak yönetim sağlanmaktadır. Hizmet odaklı yaklaşım sayesinde tek düze (monolitic layered) veri merkezleri yerine mikroservis mimarisinde veri merkezleri oluşturularak mikro servis hizmetleri sunulmaktadır.

Tüm bu kurgulanan yapıda yeni nesil bulut teknolojileri kullanarak birçok müşterinin farklı ihtiyaçlarına çözüm sağlayan bir altyapı oluşturması hedeflenmiştir. Önerilen mimari, dünyada birçok servis sağlayıcı, telekom operatörü, e-ticaret platformları ve mobil operatörler gibi büyük ölçeğe sahip kullanıcıda kurulmuş ve yıllardır üretim seviyesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Son kullanıcı ortamlarını güvenli, merkezi ve izole şekilde sanallaştırarak tek bir ara yüzden uzaktan erişimi sağlanmaktadır.

Bulut platformu çoklu bölge (multi-region) desteğine sahip olup tek bir arayüzden, kaynakları yönetmeye izin veren bir yapıya sahiptir. Bu çözümün çalışacağı donanım marka/modeli konusunda herhangi bir kısıt olmamakla birlikte ihtiyaçlara cevap veren herhangi bir donanım üzerinde koşturulması mümkündür.

Böylece belli üreticilere bağımlılık konusu ortadan kalkmaktadır. Yatay mimaride büyüyebilecek şekilde tasarlanan altyapıda, genişleme için sisteme yeni sunucu kaynağı eklemek yeterli olmaktadır. OpenStack yönetim kontrol paneli üzerinde yer alan tüm servisler tam yedekli ve yüksek erişilebilir yapıda tasarlanmış olup bu servislerden birisinde yaşanabilecek olası problemde yükü otomatik devralacak şekilde yapılandırılılmıştır.

ULAK çözümü ile enerji, kablolama, soğutma ve cihazların kapladığı alandan büyük ölçüde tasarruf ve mobilite sağlanarak verimlilik ön planda tutulmaktadır.

Yeni Nesil Veri Merkezi çözümüyle kabinler, güç kaynağı ve dağıtımı, kablolama, soğutma, yönetim ve diğer alt sistemler ile bütünleşik yapılar entegre olarak çalışmaktadır. Tek veya çift sıra kabinler, yatayda genişleme sağlayan modüler yapıda orta ve büyük ölçekli kurumların Veri Merkezi ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunulmaktadır. Sunucu kurulumu, konfigürasyonu, uyumluluk ve kapasite konularında yüksek verimlilik ve esneklik ile yüksek kalite hizmet amaçlanmaktadır.

Depolama çözümü olarak önerilen Ceph, dağıtık mimaride çalışan, yazılım tanımlı, yüksek performanslı, bütünleşik (object, block, file system), yüksek erişilebilir ve ölçeklenebilir olma gibi yetenekleri sayesinde OpenStack’in de operasyonel işlevselliğini artırmaktadır. Bulut platformunda olduğu gibi herhangi bir donanım bağımlılığı aranmamaktadır. Yeni sunucu ve disk kaynağı eklemek suretiyle yatayda kolayca büyüyerek exa-byte ölçeğine kadar çıkabilecek mimariye sahiptir.

uMAYA SD-WAN (Software Defined Wide Area Networking)

Geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek için yazılım tanımlı yaklaşımla geliştirilen Türkiye’nin ilk ve tek millî ağ çözümü uMAYA SD-WAN; merkezi yönetim, ağ soyutlama, ağ otomasyonu, artırılmış siber güvenlik gibi son kullanıcıyı doğrudan etkileyen fonksiyonları barındıran yenilikçi bir çözüm olarak projelendirilmiştir.

Söz konusu proje ile uç noktaların basit ve hızlı bir şekilde devreye alınmasıyla sağlanacak merkezi kontrol ve erişim, ağ soyutlama, uç noktalarda sunulan gelişmiş NFV sayesinde şebekede bütüncül bir siber güvenlik altyapı sağlanması, şebekelerin hibrit iletişim için altyapı sağlaması gibi birçok teknolojik gelişim amaçlanmaktadır. Şebekelerde taşınan kritik veriler, yüksek güvenlikli ve millî şifreleme algoritmaları sayesinde güvenli olarak iletilir. SD-WAN global rakiplerle eşzamanlı olarak pazara çıkmış ve ilk ticari satışı 2019’da gerçekleşmiştir.

SD-WAN yazılım tanımlı ağ çözümü; kamu, askerî kurumlar, servis sağlayıcılar ve özel iletişim altyapıları gibi farklı kullanıcılarda kendini kanıtlamıştır ve ülke genelinde yüzlerce noktada devreye alınarak hizmet vermektedir.

  • Network Fonksiyonların Sanallaştırılması (Uç/Merkez Sistemlerde)
  • Yazılım Tabanlı Müşteri Uç Cihaz Yönetimi
  • Fiziksel Altkatman (UnderLay) Üstünde Çalışan Sanal ÜstKatman (Overlay) Şebeke
  • Güvenli Veri İletimi (IPsec Tünelleme)
  • Farklı Overlay Tüneller Üzerinden Yazılım Tabanlı Trafik Yönetimi (QoS/Trafic Policing-Shaping)