Akıllı Ulaşım Sistemleri
Banner Image

Akıllı Ulaşım Sistemleri

V2X

Sahip olduğu 4.5G ve 5G haberleşme yeteneklerini, Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) kapsamında güvenli ve otonom araç iletişiminde kullanan ULAK Haberleşme, Araçtan Her Şeye (V2X) çalışmaları kapsamında Araç Üzeri Birim (OBU), Akıllı Yol Kenarı Birimi (smart-RSU) ve Uç Bilişim Sistemleri (MEC) geliştirmektedir.


ULAK Haberleşme birçok üniversite, paydaş ve müşterisi ile 5G teknolojileri temelinde geliştirdiği araç haberleşme ünitelerini kullanarak, uluslararası standartlarda tanımlanmış senaryoları geliştirerek sahada kullanıma hazır hale getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. ULAK Haberleşme, araç haberleşme alt yapı ve ürünleri ile ülkemizde ve dünyada ilkler arasında yer almayı hedeflemektedir.

MOBİL UÇ ERİŞİM VE ULAŞIM SİSTEMLERİNDE YAPAY ZEKA 

ULAK Haberleşme, geliştirdiği 4.5G ve 5G teknolojisi ile birlikte edindiği düşük gecikme ve yüksek veri özelliklerini makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojileri ile entegre ederek ulaşım sistemlerinin akıllanmasını sağlamaktadır.

Araçların çevredeki araçlardan, yol kenarı birimlerinden, trafik işaret ve işaretçilerinden, merkezi trafik yönetim sistemlerinden, kamera ve sensörlerden sürekli ve tutarlı bir şekilde veri toplaması durumsal farkındalık için kritik önemdedir. Kamera ve çeşitli sensörlerden alınan bilgilerle yapılan kapsamlı analizler sonucu araçlar için tehlike yaratabilecek unsurlar tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte araçlarda bulunan sınırlı işlem gücü nedeniyle yoğun veriler, yapılması gereken hesaplamalar, analizler ve tespitler düşünüldüğünde bunlarla yerel olarak başa çıkılamamaktadır. Tüm bu verilerin işlenmek üzere merkezi noktalara gönderilmesi ise veri iletim ağının kısıtları ve işlemcilerin kapasite aşımı gibi sorunlara neden olmaktadır.

4.5G ve 5G teknolojilerini destekleyen ETSI (Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü) uyumlu ULAK mobil uç bilişimi sistemlerinin (MEC), V2X ağında ve akıllı ulaşım sistemlerinde kullanımı ile trafik yükünü azaltma, trafiği akıllandırma, sürücü-yaya güvenliğini artırma, güvenli sürüşü destekleme ve siber güvenlik tehditlerini ortadan kaldırma yeteneklerini sunmaktadır.