6G
Banner Image

6G

Title

6G

6G teknolojilerinin, başta endüstriyel altyapılar, akıllı ulaşım sistemleri, insanların çalışma ve yaşam alanları olmak üzere daha büyük fiziksel ve sanal alanları kapsayacak şekilde iletişim hizmetlerini hayatımıza dahil etmesi bekleniyor.  

Detaylı Bilgi

Standart altyapıların sürekli olarak yenilendiği böyle bir ortamda altıncı nesil kablosuz iletişim sistemini gerçekleştirecek teknoloji olarak tanımlanan 6G’den bahsetmeden önce teknoloji dünyasında kendine yer edinerek geleceğe ilham veren mevcut teknolojilerden bahsetmek de gereklidir.

Bununla birlikte, 6G dijital iletişim sistemlerinde yaşanan dönüşümü sadece insanlar arası bir iletişim kanalı olmaktan çıkaracak, insanları makinelere ve makineleri diğer makinelere bağlayacak yeni bir dijital dünya oluşturacaktır.

6G ile yüksek veri bağlantısı, kapasite ve hız arttırımının yanı sıra ultra düşük gecikme süreleri, yüksek güvenilirlik, yapay zeka ve makine öğrenme uygulamaları da hayatımızın değişmez bir parçası olarak karşımıza çıkacaktır.

5G ve 6G teknolojileri, hayatımıza dahil edeceği yeniliklerin yanı sıra siber güvenlik anlamında kaygıları da beraberinde getirmektedir.

6G teknolojileri ile birlikte ortam ve kişisel bilgilerin gizliliğinin korunabilmesi, veri akışının yapıldığı haberleşme kanallarının güvenliğinin sağlanmasıyla daha önemli bir hale gelmektedir. Bu sebeple, kritik teknolojilerde yerli ve milli çözümlerin ortaya konabilmesi büyük önem taşımaktadır.

Title

6G Vizyonumuz

5G teknolojileri üzerindeki çalışmalar devam ederken,  6G teknolojilerinde standartlara katkı sağlamak ve patent çalışmalarını gerçekleştirmek üzere faaliyetler devam etmektedir.

Detaylı Bilgi

6G teknolojileri, özellikle 5G ile birlikte ortaya konan vizyonun teknik anlamda yapı taşlarının oluşturulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İmalat, sanayi, sağlık, eğitim, ulaşım, tarım ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok dikey uygulamanın tam anlamıyla dijitalleşmesi, 6G teknolojilerinin geliştirilmesi sonrasında dünya genelinde yaygınlaşması ile mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte, 6G dijital iletişim sistemlerinde yaşanan dönüşümü sadece insanlar arası bir iletişim kanalı olmaktan çıkaracak, insanları makinelere ve makineleri diğer makinelere bağlayacak yeni bir dijital dünya oluşturacaktır.

Haberleşme teknolojilerinde Ar-Ge, standartlaşma, ürünleşme ve yaygınlaşma aşamalarının yaklaşık 10 senelik döngülerle gerçekleştiği gözönüne alındığında; Türkiye’nin ULAK etrafında oluşturulacak bir ekosistem üzerinden 6G teknolojilerini geliştirerek ürünleştirmesi Dünya’daki rakipleri ile eş zamanlı olarak ilerlemesini sağlamaktadır. 2030’lu yılların başında devreye alınmasını öngörülen 6G teknolojilerinin, 5G’ye göre 10 kat daha hızlı olması planlanırken, büyük yoğunluklu verilerin minumum gecikme ile iletilmesi hedeflenmektedir. Dünya genelinde pek çok şirket ve üniversite 6G teknolojilerinin geliştirilmesi ve patentlenmesi yönünde çalışmalarına hızla devam ederken bu alana gerek mali, gerekse insan kaynakları olarak büyük yatırımlar yapılmaktadır. ULAK Haberleşme olarak 5G alanında Türk mühendisleri tarafından yapılan geliştirme faaliyetleriyle gigabit hızlara erişilmiş, 6G alanında da global ölçekte oyun kurucu olmak amacıyla üniversitelerle iş birliği içerisinde, patent üretilmesi ve global standartların oluşturulmasına yönelik ekipler kurulmuştur. ULAK Haberleşme; 6G alanında patent çalışmaları ile teknolojiye yön verecek ve 2025 sonrasında oluşturulacak 6G standartlarında söz sahibi olacak bir vizyonu belirlemiştir.

Title

6G-IA Üyeliğimiz

ULAK Haberleşme olarak, Avrupa’nın 5G ve ötesi haberleşme ağları ve servisleri alanında çalışmalar yürüten 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA) birliğine üyeliğimiz bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

ULAK Haberleşme bu birliğin, Avrupa genelinde 40 endüstriyel üyesinden biri olarak, Avrupa genelinde gelecek nesil haberleşme ağlarının inşasına doğrudan katılım sağlamaktadır. 6G-IA, operatörler, üreticiler, araştırma enstitüleri, üniversiteler, sektörler, KOBİ'ler gibi telekomünikasyon ve dijital aktörlerden oluşan küresel bir endüstri topluluğunu bir araya getirmektedir. Ayrıca, standardizasyon, frekans spektrumu, Ar-Ge projeleri, teknoloji becerileri, özellikle deneme uygulamalarının geliştirilmesi için kilit dikey sanayi sektörleriyle iş birliği ve uluslararası iş birliği dahil olmak üzere stratejik alanlarda çok çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 6G-IA’nın endüstri alanında üyesi olarak ULAK Haberleşme AŞ, Avrupa genelinde iş birliği yaptığı partnerler ile geleceğin ağ ve servis sistemlerini oluşturmaya yönelik faaliyetlerine devam etmektedir.

Title

6G AR-GE Çalışmaları

ULAK Haberleşme, geleceğin haberleşme teknolojilerinin üretilmesi, ilgili standartlara katkı yapacak patent çalışmalarının ortaya konması ve Ar-Ge kabiliyetlerinin geliştirilebilmesi amacıyla bünyesinde oluşturduğu ekipler ve iş birliği yaptığı üniversiteler ile 6G Ar-Ge çalışmalarını Türkiye'nin haberleşmede öncü teknoloji firması olarak sürdürmektedir.

Detaylı Bilgi

Bu kapsamda, ULAK Haberleşme AŞ Türkiye’de 5G ve ötesi haberleşme ağ ve servislerinde kabiliyetlerin oluşturulabilmesi ve gelişmiş bir ekosistemin kurulabilmesi için üniversiteler, enstitüler ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile çalışmalarını devam ettirmektedir. ULAK Haberleşme AŞ, Türkiye ve Dünya genelinde alanında uzman akademisyen ve araştırmacılardan oluşan Ar-Ge ekibi ile 6G standartlarına katkı yapacak, patentlenebilir alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.