Sürdürülebilirlik Politikası
Banner Image

Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Taahütleri 

Çevresel Boyut 

 • Enerji verimliliği sağlamak, karbon ayak izimizi azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak için yenilikçi yöntemler ve teknolojiler geliştiririz.
 • Atık ve su verimliliği konusunda sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak kaynakların etkin kullanımını sağlarız.
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini destekler, biyolojik çeşitliliği koruma odaklı projelere katkıda bulunuruz.
 • Tedarik zincirimizde çevresel etkileri azaltmak için tedarikçilerimizle iş birliği yapar ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunarız.

Sosyal Boyut

 • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini destekler, farklılık ve çeşitliliği kucaklayan bir çalışma ortamı yaratırız.
 • Toplumda olumlu değişim yaratmak için yerel topluluklarla iş birliği yapar ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiririz.
 • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutar, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını eksiksiz olarak uygularız.
 • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle sosyal etkiyi artırmak için etkili iletişim ve iş birliği içinde oluruz.

Ekonomik Boyut

 • Sürdürülebilir çözümler için sürekli olarak araştırma ve geliştirme yapar, yenilikçi teknolojiler ve çözümler sunarız.
 • Tedarikçilerimizle etik değerler temelinde iş birliği yapar, adil ticaret prensiplerine uygun bir tedarik zinciri yönetimi benimseriz.
 • İş süreçlerimizi verimli bir şekilde yönetir, kaynakları etkin kullanarak maliyetleri kontrol altında tutarız.
 • Müşterilerimizle iş birliği yapar, onların sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunan çözümler sunarız.

Yönetişim Boyutu 

 • Tüm faaliyetlerimizde yüksek etik standartlara bağlı kalır, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini ön planda tutarız.
 • Geçerli tüm yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde iş yapar, kurumsal yönetişim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalırız.
 • Paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alır ve onlarla etkili bir iletişim ve iş birliği içinde oluruz.

Sürekli İyileştirme ve İzleme

Bu Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, Ulak Haberleşme'nin tüm faaliyetlerini sürekli olarak izlemeyi, değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlar. Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için sürekli olarak performansımızı ve uygulamalarımızı gözden geçirir, en iyi uygulamalara uygunluğumuzu artırırız.

Paydaş Katılımı ve İletişim

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yatırımcılarımız ve toplumun geri kalanı ile sürekli iletişim ve iş birliği içinde oluruz. Paydaşlarımızın görüşlerini dinler, ihtiyaçlarını anlarız ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için onlarla birlikte çalışırız.

Bu Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, Ulak Haberleşme'nin tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliği benimseyen bir şirket olarak faaliyet göstermemize yol gösteren temel bir belgedir.