Dikey Uygulamalar
Banner Image

Dikey Uygulamalar

Title

Kamu Güvenliği

ULAK Haberleşme; yerli ve milli iletişim teknolojileri üreterek Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını elde edecek çözümler üretmeyi amaçlamış, bu çözümleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uçtan uca yerli ve milli, güvenli, yönetilebilir bir haberleşme ağı kullanmalarına imkan sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı Bilgi

ULAK Haberleşme’nin mevcut ürün portföyünde; 4.5G Baz İstasyonu, 4.5G Çekirdek Şebeke, SD-WAN ürünleri, SD-DC ürünleri ve Veri Merkezi ürünleri bulunmaktadır.  

ULAK ürünlerinin mevcut sistemlerle dar band, kripto gibi teknolojilerle entegrasyonları yapılmıştır. Uluslararası teknoloji gelişmelerini takip etmek ve öncü olmak adına; 5G ve 6G geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Uçtan uca ULAK sistemleri ile; terör, kriz ve doğal afet durumlarında muhabere kesintisiz yapılabilecek, olaya müdahale süresi azaltılarak hızlı, güvenilir, esnek, mobil ve ekonomik haberleşme yapılabilecek ve geniş-bant video ile görüntülü olay yeri takip ve müdahale etkinliği artırılacaktır. Kullanıcılar sesli konuşma, görüntülü konuşma, mesajlaşma, bas konuş hizmetlerinden faydalanabilecektir. Sensörler sayesinde konum, sağlık bilgileri, fotoğraf ya da görüntüleri merkeze aktarma imkanı olacaktır. Bu kapsamda ULAK sistemleri; İHA, drone, güvenlik kameraları, uydu sistemleri, çeşitli sensörler gibi unsurlarla birlikte çalışabilmektedir. ULAK çözümleri hem ülkemiz içinde hem de sınır bölgelerinde hizmet verebilmektedir. Sınır tampon bölgelerindeki kaçak geçişlerin ve bölgelerin güvenliği 4.5G özellikli kamera, drone, sensörlerle İHA, İKA vb. izlenebilir, sınır kapılarındaki görevlilerin gerçek zamanlı yaka kameraları aracılığıyla verilerini karakollara gönderebilir, Merkezi Komuta Kontrol Sistemleri ile tüm unsurlar tek bir noktadan takip edilebilir hale gelmektedir.
Title

Taşınabilir Mobil Baz İstasyonu

3GPP tarafından 2010 yılında Rel-10 sürümü standartlaştırılmış olan Dördücü Nesil (4.5G - LTE-A) haberleşme teknolojisi, dünya genelinde artan mobil veri trafiğin ihtiyacını karşılamak ve kullanıcı deneyimini artırmak üzere LTE (Rel-8) standartlarının üzerine geliştirilmiştir. LTE-A teknolojisi ile beraber kullanıcılara daha düşük gecikme ile servis desteği, downlink/uplink yönünde yüksek hız ve yüksek kullanıcı kapasitesi sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Tamamen IP tabanlı Çekirdek Şebeke ve RAN Şebeke sayesinde kaynakların daha verimli kullanımı sağlanmış, buna ek olarak MIMO, Carrier Aggregation ve Downlink/Uplink yönünde yüksek katsayılı modülasyon sayesinde spektral verimlilik artırılmıştır.

ULAK LTE-A BBU’da desteği bulunan aşağıdaki özellikler sayesinde radyo kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kullanıcıların servis kalitesinin düşük maliyet ile artırılması hedeflenmiştir;

1. Downlink yönünde desteklenen 4*4 MIMO özelliği sayesinde hava arayüzü kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanarak spektral verimlilik arttırılmakta ve kullanıcılara yüksek hızda downlink servisi verilebilmektedir.

2. Carrier Aggregation up to 3CC ve DL 256QAM özellikleri sayesinde tek bir kullanıcı 60 MHz’e kadar Intra-Band veya Inter-Band LTE taşıyıcılarını birleştirebilmekte ve tek bir LTE sembolü ile 8 bit veri transferi sağlanarak yüksek veri hızlarına ulaşılabilmektedir.   

3. Mobility Load Balancing özelliği sayesinde operatörlerin radyo kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için trafiğin sıkışma yarattığı LTE taşıyıcılardaki kullanıcıları, farklı taşıyıcı frekanslardan servis alabilmeleri için yönlendirilebilmektedir.

4. LTE teknolojisinin desteklediği IP tabanlı Çekirdek Şebeke (Evolved Packet Core) sayesinde VoLTE özelliği ULAK LTE-A BBU’da desteklenmektedir. VoLTE özelliği sayesinde radyo kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanarak, çağrı kurulum süresi 3G ses çağrı kurulum süresine oranla kullanıcılara yüksek ses kalitesi ile servis verebilmektedir.

5. ULAK LTE-A BBU’da bulunan SON (Self Organizing Network) özellikleri sayesinde otomatik olarak LTE hücreleri arasında komşuluk ilişkileri eklenip kaldırılabilmekte ve PCI planlaması yapılabilmektedir.

Title

Akıllı Şehirler

ULAK, akıllı şehir çözümleri ile şehre özel siber güvenliği sağlanmış ve tek merkezden kolay yönetilebilir mobil haberleşme altyapısı oluşturularak (private LTE); ulaşım, enerji, yaşam dikeylerinde teknoloji, ekonomik ve sosyal olarak kalkınmayı destekleyen, hayatı kolaylaştırıcı ve tasarruf sağlayıcı altyapının ve servislerin sunulmasını amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi

Gelişen teknoloji ile verilerin nispeten kolay erişilebilir olması, sosyal ve çevresel sorunların iyileştirilmesi, bilişim teknolojileri altyapısından faydalanılarak akıllı şehir kavramını ortaya koymaktadır. Akıllı şehirler, verilerin toplanması ve analiz edilmesi için bağlı sensörler, ışıklar ve sayaçlar gibi IoT cihazlarını kullanmaktadır. ULAK akıllı şehir altyapısı ile uçtan uca mobil haberleşme altyapısının kurulması, siber güvenliği önceliklendiren sistemler ile verilerin taşınması, servis devamlılığını önceliklendiren yedekli veri merkezi kurulması projeye özgü tasarlanmaktadır. Akıllı şehir altyapısı üzerinden görüntü aktarımı, bir operatöre bağlı olmaksızın personel arasında ücretsiz görüşme, kurum içi haberleşme altyapısı, etkinlik, afet durumlarında mobil haberleşme araçları ile iletişimin sağlanması desteklenmektedir.

ULAK akıllı şehir çözümleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin artan önemi ön görülerek tasarlanmaktadır. Gelişmiş akıllı şehir çözümleri trafik yönetimi, enerji verimliliği, akıllı aydınlatma sistemleri, bina verimlilik sistemleri, akıllı otopark ve akıllı tarım hizmetlerini kapsamaktadır.

Akıllı şehir uygulamalarındaki en büyük motivasyon kamu kaynaklarının kullanımlarını optimize etmek ve yüksek oranda halka hizmet sağlamaktır. Özellikle şehirlerin ekonomisini sürdürebilir kılmak için akıllı tarımı destekleyen uygulamaları da içine alan çözümler ön plana çıkmaktadır. Akıllı şehirler için çalışan uygulamalar ULAK veri merkezi çözümü (SD-DC) ile tek bir platform ve tek bir merkez tarafından yönetilebilecektir.

Neden Akıllı Şehir?

Artan nüfus yoğunluğu düşünüldüğünde trafik sıkışıklığı, hava kalitesi, kaynakların korunması ve güvenlik gibi halihazırda var olan sorunları büyük ölçüde engelleyecektir. Böylelikle yaşam kalitesi yüksek, huzurlu ve güvenli bir şehir inşa edilmesinin yanında, operasyonel maliyetleri de optimize ederek kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına imkan sağlanacaktır.

Akıllı Şehir Kullanım Alanları

  • Akıllı Şebeke Sayaçları

Akıllı sayaçlar ile şehir içindeki su, elektrik, doğalgaz sayaçlarının merkezden yönetilmesi, kayıp kaçak takibinin etkin bir şekilde yönetilmesi imkanı sunmaktadır.

  • Akıllı Ulaşım

Akıllı ulaşım ile şehir trafiğinin güvenli hale gelmesi, tasarruf sağlanması ve kazaların önlenmesi amaçlanmaktadır.

  • Akıllı Otopark

Akıllı otopark sistemi ile şehir otoparklarının verimli kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

  • Akıllı Güvenlik Çözümleri

Deprem algılama, sel baskını algılama, şehre özel açık ve kapalı alanların etkili bir biçimde izlenmesi sağlayan geniş ağ tabanlı çözümdür.

  • Akıllı Tarım

Haberleşme altyapısı ile toprağın ve havanın neminin ölçülmesi, drone ile ilaçlama ve görüntü analizi ile sulamanın daha bilinçli şekilde yapılması sağlayan çözümler sunmaktadır.

Title

Akıllı Fabrikalar

ULAK, Endüstri 4.0 kapsamında 5G teknolojisini kullanarak çok sayıda makine/robotu bağlantılı hale getirilebilmekte, endüstri tesisinde bulunan AGV/AMR/AMR’lerin (Otonom Yer Aracı) görüntü verilerinin aktarılabilmesi amacıyla gerekli kapasiteyi sağlayabilmekte ve bağlantılı cihazların (makine, robot, AGV/AMR, AMR, vb.) sürekli yönetimini ve kontrolünü sağlayacak güvenilir bir ağ altyapısı oluşturulabilen çözümler sunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Mevcut Nesnelerin İnterneti (IoT) eğilimi, maliyeti en aza indirmek, zamandan, işçilikten, bakım ve onarımdan tasarruf etmek için daha bağlantılı fabrika sistemleriyle akıllı üretime yönelmektedir. Akıllı üretim, gelişmiş verimlilik, gelişmiş üretkenlik gibi sayısız fayda ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

ULAK private LTE çözümleri ile fabrika ortamında mobil haberleşme altyapısı kurularak IoT, dijital ikiz, video analitik vb. üretim verimliliğini önceliklendiren birçok teknolojinin servise alınmasına imkan sağlamaktadır.

Üretim bandında olan tüm makineler, ürünler, mekanik ve elektronik ekipmanlar IoT ile private network ağı üzerinden birbirleriyle sürekli iletişim halinde olacaktır. Cihazların hem IT sistemleri hem de birbirleriyle etkileşim halinde olmaları ile M2M(makineden makineye) entegrasyonu ile mümkündür. Gerçek zamanlı ve herhangi bir merkezi platformu olmayan bu teknoloji ile gecikme yaşanmadan hızlı karar verme imkanı sağlanmaktadır. Bu haberleşme altyapısı esnek ve dinamik olarak kendini organize edebilen süreçleri oluşturmaktadır.

Tedarikten, depolamaya, üretimden, kalite kontrole, sevkiyattan bakım/onarıma kadar üretim süreçlerini kendi kendine kontrol edebilen Endüstri 4.0 uygulamaları, üretimdeki hata ve fire oranlarını düşürmekte, bekleme sürelerini minimize ederek üretimin en temel performans kriterlerinden verimliliği yükseltmektedir. Böylece üretim maliyetleri azalmakta ve üretim miktarı artmaktadır. Yapılacak çalışmalarla birim ürün maliyetleri düşürülerek global ölçekte rekabetçi ürünlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanmaktadır.

Neden Akıllı Fabrika?

Akıllı fabrikalardaki en büyük motivasyon maksimum verim ile zamandan tasarruf ederek üretim gerçekleştirmektir. Bu sayede akıllı fabrikalarda üretilen ürünlerin piyasaya sürülmesi hız kazanacaktır. Akıllı fabrikalarda bulunan makineler, elektronik, mekanik bileşenler ve araç sistemleri binlerce sensör ile donatılarak hız, verimlilik ve kalite artırılacaktır.

Dijital İkiz

İmalat sisteminin yanı sıra kurulacak haberleşme şebekesinin de sürekli kontrolünün sağlanması amacıyla dijital ikizi oluşturulmaktadır. Dijital İkiz teknolojisinde robotik kontrol algoritmalarının gerçek zamanlı çalışabilmesi gerekliliği vardır. İmalat sistemindeki ve imalat girdilerindeki değişkenliğin yönetilmesi ve imalat parametrelerinin gerçek zamanlı olarak optimize edilebilmesi için geliştirilecek olan melez modellerin (fizik tabanlı ve veriye-dayalı modellerin birleşimi) gerçek zamanlı ve kararlı bir şekilde çalışabilir olması gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, operasyon teknolojileri katmanı ile bilgi teknolojileri katmanı arasında kesintisiz sinyal (veri) alışverişi yapılabilmesi, gelen sinyallerin işlenebilmesi ve bunu sağlayacak uçta hesaplama teknolojisinin gürbüz olması gerekmektedir. ULAK bu iletişim altyapısını kesintisiz, güvenilir ve kullanıcı dostu arayüzleriyle gerçekleştirmektedir.

Akıllı Fabrika Kullanım Alanları

  • Fabrikalar Arası ve Bina İçi Güvenli İletişim

Verilerin saklanması ve gerekli yazılım servislerinin sağlanması amacıyla yazılım tanımlı veri merkezi (SD-DC) kullanılmaktadır. Verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yazılım tanımlı geniş alan ağ cihazı (SD-WAN) hizmet vermektedir.

  • Yüksek Veri Hızı

Fabrika içerisindeki birimler (robotik, uç birimler vb.) Picocell ile yüksek veri hızı sağlamaktadır. Fixed Wireless Access (FWA) sistemi ile binalar arası kablosuz yüksek veri hızı sağlanmaktadır.

  • Robotik Sistemlerin Akıllandırılması

Üretimde yer alan otonom (AGV/AMR) robotlar birbiriyle ve uç bilişimle haberleşmektedir. Üretimde yer alan otonom (AGV/AMR) robotlar yapay zeka (Al) ile rota değiştirebilmektedir(üretim hattının uçtan uca dijital kopyasının oluşturulması). Üretim süreçlerinin yapay zeka destekli dijital ikizleri oluşturulmaktadır.

Title

LTE Dron Entegrasyonu

Günümüz ihtiyaçlarında önemli bir konuma gelen dron teknolojisi her alanda kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi

Gerek görüntü aktarma gerek kargo amaçlı taşıma ihtiyacı gerekse sürü dron konseptlerinin daha uzak mesafelere taşınabilmesi için LTE haberleşme altyapısının kullanımı önem arz etmektedir. LTE sistemi ile bu kapsamda sektörde öne çıkmış yerli birçok farklı üretici ile dron entegrasyonu tamamlanmıştır. Özellikle kamu güvenliği projelerinde uzak mesafe olan yerlerden dron aracılığıyla LTE networkü üzerinden görüntü aktarmada aktif olarak kullanılmaktadır.

Title

LTE ile Entegre WiFi Çözümü

Haberleşme altyapılarında lisanssız bantta kullanılan Wi-Fi sistemlerinin özellikle outdoorda kullanımı yaygın şekilde devam etmektedir.

Detaylı Bilgi

Belirli alanlarda kurulacak olan Wi-Fi sistemleriyle, ücretsiz erişim sağlamak isteyen kurumların ihtiyacına yönelik olarak LTE sistemleri ile Wi-Fi sistemleri bütünleştirilmiştir. Bu entegrasyon ile Wi-Fi erişim altyapısı kurulması istenen alanların LTE üzerinden internete ya da farklı uygulamalara erişilebilmesi sağlanmaktadır.


Title

LTE ile Kamera Entegrasyonu

Haberleşme çözümü ile entegre olarak sunduğumuz bir başka ürün ise özellikle sınır güvenliği, asayiş vb. olaylarda kullanılan ve geniş kapsama alanı ile uzak bölgelerden görüntü aktarmaya imkan sağlayan bir çözüm ile, ilgili kurumlara ya da müşterilere servis verilebilmektedir.

Detaylı Bilgi

Bu amaçla yaygın olarak tercih edilen kameralar genel olarak sabit ve gimbal tipi kameralar olup, dron entegre kamera ve yaka kamerası ile de LTE kapsama alanı içindeki tüm alandan görüntü aktarımını mümkün kılmaktadır.

Title

LTE ile Robot Entegrasyonu

Ekosistemde yer alan farklı firma ve ürünlerle uçtan uca çözüm sunabilmek amacıyla özellikle Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kullanımı öne çıkarılan, piyasada olgunluk ve sürdürülebilirliği ile tercih edilen, çeşitli kullanım amaçlarına sahip insansız araç ve robotların ULAK baz istasyonu ile ekosistem oluşturmak adına yapılan entegrasyon çalışmalarının bir örneği de Private LTE projesidir.

Detaylı Bilgi

Bu kapsamda; Sudan’da keşif, güvenlik ve saldırı amacıyla LTE üzerinden kontrol edilen Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki bir firmaya ait dron, silah entegre dron, VTOL gibi sistemler için hem hava araçlarına hem de yer istasyonlarına LTE modem entegrasyonu yapılmıştır. Dron üzerindeki kamera, telemetri verileri, silah kontrolü ULAK baz istasyonu tarafından sağlanmıştır. Saha testleri, Aksaray’ da yapılmış Haziran 2022’de Sudan heyetiyle çözümlere yönelik kabul gerçekleştirilmiştir.


Title

LTE LoRa Entegrasyonu

Meskun mahal içindeki kritik altyapılar, orman sahaları, tarım alanları vb. örnekleme yöntemiyle belirlenecek lokasyonlara yerleştirilecek IoT destekli sensörler ile bu ortamdaki verilerinin izlenmesi ve iletilmesi ULAK baz istasyonları ile mümkün olabilecektir.

Detaylı Bilgi

ULAK baz istasyonu ile sensörlerden alınan veriler kurum merkezlerinde kurulu bulunan big data ortamına taşınacak ve bu ortam üzerinde farklı analizlerle anlık durum tespiti yapılabilecektir. ULAK baz istasyonları üzerinden taşınan sensör verileri bir yönetim arayüzü ile takip edilebilecek, oluşan anomali durumunda daha önceden belirlenecek alarm eşiklerine göre alarm üretilecek ve bunların bir ekran üzerinden koordinasyon merkezi çalışanları tarafından izlenmesi sağlanabilecektir. İstendiğinde bu alarm ekranlarının kurum merkezinden de izlenebilmesi amacıyla uydu üzerinden istenilen merkeze de taşınması sağlanabilmektedir.

Title

Private LTE Çözümleri

Günümüzde hızla gelişen yeni teknolojiler, farklı sektörlerdeki işletmelerde yeni süreç ve organizasyon ihtiyaçları meydana getiriyor.

Detaylı Bilgi

Otomasyon sistemleri, uzaktan destek ve kontrol, sürdürülebilirlik gibi etkenler güçlü ve gerçek zamanlı haberleşme ihtiyaçlarını doğuruyor. Artan cihaz sayısı ve sürekli anlık veri iletimi ihtiyacını kurum ya da kuruluşlar yeni nesil haberleşme sistemleri ya da Private şebekelerle çözebilmektedir. Bu sayede, yüksek kapasite, yüksek hız, düşük gecikme süreleri gibi avantajlarından faydalanabilmektedir. ULAK P-LTE çözümleri; yerli ve milli olması, 7/24 saha desteği vermesi gibi özellikleriyle de tercih sebebi olmaktadır. ULAK Haberleşme, 4.5G Private şebekelerde edindiği deneyimiyle yerli ve milli ULAK 5G ile, ülkemizde bu alanda da teknolojinin öncüsü olacaktır.


Private şebeke çözümleri aşağıdaki başlıklarda uygulanabilir:

•         Kamu güvenliği ve acil durum haberleşme şebekeleri,

•         Komuta kontrol sistemleri,

•         Sabit ya da mobil kameralardan alınan verilerin aktarılması,

•         İnsansız sistemlerin yönetimi,

•         Özel şebeke çözümleri,

•         Uzaktan etkin enerji yönetimi,

•         Birbiri ile konuşan akıllı ulaşım sistemleri,

•         Kablosuz sabit internet ile güvenlik sistemleri,

•         Kritik cihazların uzaktan kontrolü,

•         Makine ve üretim süreçlerin otomasyonu,

•         Entegre otonom cihazlar,

•         AR/VR uygulamaları,

•         Fabrika ve imalat sektörü,

•         Ulaşım, nakliyat ve liman işletmeleri.


Title

Satcom Projesi

Bu proje ile ULAK 4.5G baz istasyonu, uydu platformu ile entegre edilmiş, mobil haberleşme altyapısı olmayan ülke içinde ya da sınır dışında geniş bant iletişim imkanı sağlanması amaçlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Uydu destekli LTE ağı kapalı devre çalışması ile bilgi güvenliği açısından da önemli bir görevi yerine getirebilmektedir. Proje kapsamında, 2 sabit 1 mobil saha ile teslimatlar gerçekleştirilmiş, çözüm kapsamında baz istasyonu, EPC, SD-WAN, RL, uydu sistemi, enerji sistemi, kule ve operatör çalışma ortamı bileşenlerinden oluşan konteyner çözümümüz müşteri grup bazlı haberleşme ihtiyaçlarını başka bir sisteme gerek duymadan karşılamıştır. Konteyner modüler olup, birçok taşıma kamyonu ile entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.
Bahse konu altyapı ile;

§  Uydu haberleşmesi için IPsec ve TCP optimizer cihazlarıyla entegrasyonu,

§  RL sistemi uydu sistemi yedekliliği için kurgulanarak bu yedeklilik, SD-WAN ürünü üzerinden başarıyla uygulanması,

§  SD-WAN sayesinde ilave güvenlik yetenekleri eklenmesi,

§  Milli OTT uygulaması ile anlık konum, text mesajı, video ve ses haberleşmesi yapılabilmesi,

§  PSTN gateway üzerinden sabit ya da mobil operatör şebekelerine erişim sağlanması, gerektiğinde TAFICS, JEMUS, POLNET gibi ağlara da dahil olabilme yeteneğinin kazandırılması, sağlanmıştır.
Title

Sınır Güvenliği Projesi

Sınır Güvenlik Sistemi Projesi ile sınır hattında yasa dışı geçişler ve faaliyetleri önlemeye yönelik güvenli haberleşme altyapısı oluşturulmuştur. Bu altyapı ile belirlenen karakollarda, bölgeler LTE haberleşme altyapısı ile kapsanarak sınır bölgesinden sabit ve yaka kameraları ile 7/24 kamera görüntüleri alınması, böylelikle sınır güvenliğinin ileri teknoloji araçlarıyla korunması sağlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Uygulamanın gerçekleştirildiği ilk karakolda, mevcut FLIR kamera direklerine LTE modemler entegre edilmiştir. Bu modemler karakol içindeki baz istasyonu üzerinden çalışmakta ve çekirdek şebekemiz mevcut sisteme, alınan görüntüleri güvenlik yönetim merkezine aktarmaktadır. Bu sistemden alınan veriler istenirse TAFICS ile çalışabilir, alınan görüntüler cep telefonlarına aktarılabilir.

Bir başka karakolda ise, sınır ötesine geçiş maksatlı kullanılan kapıdaki görevli personelin üzerinde verilen yaka kameralarından alınan görüntüler ULAK üzerinden güvenlik yönetim merkezine aktarılmaktadır. Ayrıca, LTE ile entegrasyonu yapılan dron üzerinden alınan görüntüler de merkeze aktarılmaktadır.

Title

Solar Sistem Altyapı ile Haberleşme Çözümleri

Son zamanlarda müşteriler tarafından enerjisi şebeke bağımsız olacak şekilde tasarlanan altyapılarla kurumlara sunulan haberleşme çözümleri tercih edilmektedir.

Detaylı Bilgi

Bu amaçla tasarlanan çözümlerde enerjinin güneş panelinden karşılanması, jel aküler ile alınan enerjinin istenilen süreye göre depolanması, bölgenin kamera sistemi ile görüntüsünün alınmasına ilave olarak LTE, uydu, Wi-Fi entegre çözümlerle kesintisiz haberleşme sunmaktadır. Bu tarz çözümler ile enerjisi kendisinden, Core ve RAN şebekeyi birlikte kabin içinde sunarak Private LTE uygulamaları üzerinden haberleşmenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.Title

ULAK Mobil Haberleşme Sistemi

ULAK Mobil Haberleşme Sistemi; kamu güvenliği, acil durum haberleşme şebekesi, akıllı fabrika, akıllı şehirlere yönelik etkin ve hızlı kurulabilen haberleşme altyapısının sağlanması nedeniyle ön plana çıkmaktadır.

Detaylı Bilgi

ULAK taşınabilir network çözümleri; milli imkanlarla geliştirilmiş kendisine ait çekirdek şebeke yazılımı ile herhangi bir operatör ağına dahil olmadan kapalı network üzerinden güvenli ve hızlı yönetilebilir ağ kurulmasına imkan vermektedir. Taşınabilir baz istasyonu gerektiği zaman uydu sistemleri, kamera sistemleri, zırhlı araçlarda kullanım ve operatör şebekesine entegrasyon imkanlarıyla esnek bir yapıya sahiptir. Taşınabilir baz istasyonu; ULAK EPC, ULAK BBU, ULAK RRU ve ULAK OAM yazılım ve donanım bileşenlerinden oluşmaktadır.Title

Güvenli Haberleşme Çözümleri

Kamu güvenliğine yönelik olarak ULAK ürünleri, buna ilave olarak ekosistem üzerinden temin edilen sistemler ile uçtan uca güvenli, taktik saha konseptine uygun çözümler geliştirmeyi kendine misyon edinerek güvenli haberleşme altyapıları oluşturmaktadır. Bu amaçla özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımı için halihazırda tamamlanan veya çalışmaları devam etmekte olan projeler bu misyona uygun olarak geliştirilmektedir.

Detaylı Bilgi

Kamu güvenliği haberleşme sistemlerinde güvenlik, kullanıcı ve cihaz yönetimi, tüm sistemlerin yönetilebilir olması, mevcut sistemlere hızlı entegrasyon, 7/24 destek konuları kritik öneme sahiptir. Güvenli haberleşme çözümlerinde LTE üzerinden görüntü aktarımı ve birlik içi haberleşme imkanı ile sınır güvenliğinin sağlanması, operasyon bölgesinde takım içi haberleşme imkanı sağlayan konteyner, insansız hava araçları gibi taşıtlar ile haberleşme altyapısı oluşturulmaktadır.

 Bu kapsamda aşağıdaki çözümler müşterilerimizin kullanımına sunulmaktadır:

·       Sınır güvenliği çalışmaları,

·       Dron, robot, İKA gibi insanlı ya da insansız sistemlerin kontrol ve yönetimi,

·       TAFICS, JEMUS gibi kurum ya da kuruluşların şebekelerine entegre çalışmaları,

·       Uydu üzerinden 4.5G haberleşmesi,