• +90 (312) 286 94 87
  • Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00

Siber Güvenlik

ULAK Haberleşme

Geniş Bant İletişim Altyapılarında Siber Güvenlik

Siber Güvenliğe Bütüncül Bir Bakış
İnternetin kurumsal ve bireysel kullanıcılar için vazgeçilmez bir iletişim kaynağı halini aldığı günümüzde, dijital bilgilerimizin korunması önceliğimiz haline gelmiştir. Ağlardaki hatalar ve güvenlik açıkları hayatlarımızda, işlerimizde ve hatta ekonomik alanda büyük sorunlara sebep olabilmektedir. Siber güvenlik, geniş bant iletişim ağlarında dolaşan bilgileri güvence altına almak için uygulanan yaklaşımdır. Bu terim, bireysel bir kullanıcının gönderdiği elektronik posta veya bir internet sayfasına verdiği bilgilerden tutun da uluslararası öneme sahip kritik altyapılara sızılmasını engellemek için gerekli önlemlere kadar her şeyi kapsamaktadır.
İletişim sistemlerine baktığımızda aslında ağlardan oluşan bir ağ görmekteyiz. Bu sistemlerin asıl gücünü bu ağlar arasındaki bağlantı oluşturmaktadır. Ancak, bu aynı zamanda büyük bir zayıflık olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle, ortaya çıkan kritik bilgilerin korunması ihtiyacı uçtan uca güvenli bir ağ altyapısına sahip olmayı gerektirmektedir. Uçtan uca güvenli bir ağ ise kullanıcı ile etkileşimin gerçekleştiği uygulama katmanından (OSI Katmanı 7) başlayarak fiziksel iletim katmanına (OSI Katmanı 1) kadar iletişim ağında yer alan tüm bileşenlerin güvenilir olması ile sağlanabilmektedir. 
ULAK Haberleşme olarak, 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi (USGS)’nde çok iyi tespit edilen;
  • Siber güvenlikte dışa bağımlılığı azaltmak için Ar-Ge faaliyetlerine önem verilerek yerli ürünlerin geliştirilmesi (USGS-SSGAE Md.16) hedefine daha çok odaklanılmasının,
  • Tehdit unsurlarının saldırı yapmadan önce bertaraf edilmesi için ulusal proaktif siber savunma yeteneğinin geliştirilmesi (USGS-SSGAE Md.17) kapsamında Kamu (BT) ve Kritik Altyapılar (OT) başta olmak üzere tüm Geniş Alan Ağı, Kampüs Alan Ağı, Yerel Alan Ağı ve Veri Merkezleri ağ altyapısının kontrol edilebilir, izlenebilir, siber güvenlik yeteneğine sahip ve geliştirilebilir yerli ve milli ürün/çözümlerle tesis edilmesinin,
hayati öneme haiz olduğuna inanılmaktadır.
 

Geniş Bant İletişim Altyapılarında Siber Güvenlik

UNI 1.0 İle Siber Güvenlik Yaklaşımı
UNI 1.0 SDN&NFV Tabanlı Ağ Teknolojileri (MİLAT) Projesi ile mobil iletişim sistemlerin en ucundaki akıllı telefondan veri merkezlerindeki sunuculara kadar tüm iletişim altyapısının uçtan uca yazılım tanımlı ağlarla (SDN) donatılması ve UNI 1.0 ile sahip olunan;
  • Güvenli/dinamik rotalama ve IP gizleme yoluyla siber aldatma,
  • Ağ seviyesinde geciktirme ve zararlı içeriği engelleme,
  • Anomali Tespiti (ADS),
  • Saldırı Tespiti (IDS) ve Temel Güvenlik Duvarı (FW),
  • DDoS engelleme,
  • OSI Katmanı 1-4 seviyesindeki siber güvenlik yetenekleriyle, OSI Katmanı 5-7 arasında çözüm sağlayan ve SDN üzerinde koşan Ağ Fonksiyon Sanallaştırması (NFV) kapsamındaki Sanal Ağ Fonksiyonu (VNF) Güvenlik Duvarı (vFW), Saldırı Tespit/Önleme Sistemleri (vIDS/vIPS), Derin Paket İnceleme Sistemleri (vDPI) ve benzeri sanal çözümler ile çevre savunmasına (perimeter defense) dayalı geleneksel siber güvenlik çözümlerinin çok ötesinde bir “aktif siber savunma” yeteneği kazanılmıştır.
 
5G teknolojilerine ve alt teknolojilerine yatırımlarına devam eden ve Ar-Ge faaliyetlerini bu doğrultuda planlayan ULAK Haberleşme; SDN ve NFV gibi 5G alt teknolojileri ile kazanılacak siber güvenlik yeteneklerinin kısa sürede hayata geçirilmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan alanlarda,
5G ile kullanım ve yaygınlığı artacak IoT, NoT, M2M ve Mobil İletişim alanlarında ihtiyaç duyulabilecek ağ ve siber güvenlik yetenekleri konusunda, teknolojik yatırımlarına devam edecektir.