• +90 (312) 286 94 87
  • Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00

ULAK Haberleşme

BGYS POLİTİKALARI

Bilgi Güvenliği Politikası

Misyonu, uçtan uca yerli ağ teknolojileri geliştirmek, Yerli ve Milli imkanlarla geliştirilen mevcut 4.5G teknolojilerini sürdürülebilir kılmak, gelişen teknoloji ve uygulamaların doğuracağı gereksinimleri karşılama doğrultusunda, 5G ve sonrası için dünya standartlarında yenilikçi, dinamik ve özgün, AR-GE'ye dayalı çözümler üretmek, geniş bant iletişim teknolojileri konusunda katma değeri yüksek çalışmalar gerçekleştirerek, patent ve IPR üretmek, yerli ve dost ülkelerdeki ekosistemi ile birlikte Haberleşme Teknolojileri'nin gelişimine katkı sağlamak, geliştirdiği teknolojileri yoğun olarak veri merkezinden, şebeke altyapılarına uygulamalara dönüştürmek olan Ulak Haberleşme A.Ş. tarafından, üretilen, saklanan, iletilen vb. şekillerde işlenen bilginin ve iş süreçlerinin büyük çoğunluğu bu bilgilerin işlendiği bilgi ve iletişim sistemlerine bağımlıdır.

Bilgi güvenliğinin genel amacı; ilgili yasalar ve sözleşmeler çerçevesinde tüm tarafların bilgi güvenliği farkındalığı arttırılarak hassas Kuruluş bilgilerinin, gizliliğini, bütünlüğünü ve bu bilgileri barındıran veya bilgilerin işlenmesinde kullanılan bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilirliğini uygun düzeyde sağlamaktır. Bu düzey, mevcut bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak Kuruluş bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimiyle belirlenir.

Yönetimin Taahhüdü

Ulak Haberleşme A.Ş. bilgi güvenliğini uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde, mevcut ve oluşabilecek riskleri yöneterek verimli şekilde sağlamak için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, etkinliğini değerlendireceğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.